ช่างภาพ ถ่ายภาพ Panorama
ช่างภาพ ถ่ายภาพ Panorama
ช่างภาพ ถ่ายภาพ Panorama
ช่างภาพ ถ่ายภาพ Panorama
ช่างภาพ ถ่ายภาพ Panorama
ช่างภาพ ถ่ายภาพ Panorama
ช่างภาพ ถ่ายภาพ Panorama

ช่างภาพ ถ่ายภาพ Panorama

เป็นภาพถ่าย แบบ Panorama?

โดย ถ่ายภาพ แบบต่อเนื่องใน แนวระนาบหรือแนวดิ่ง แพนกล้อง และนำ ภาพถ่าย ทั้งหมดนั้นมาเรียงต่อกัน ทำการ Crop ภาพถ่าย และ ต่อแต่งให้สวยงาม จึงได้ภาพถ่าย?แบบ Panorama 1 ภาพ?