บริการให้เช่าไฟสตูดิโอ เช่าไฟสปอร์ตไลท์ เช่าไฟต่อเนื่อง นอกสถานที ราคาถูก

บริการให้เช่าไฟสตูดิโอ เช่าไฟสปอร์ตไลท์ ?เช่าไฟต่อเนื่อง นอกสถานที ราคาถูก

เช่าไฟสตูดิโอ เช่าไฟสปอร์ตไลท์ เช่าไฟต่อเนื่อง

เช่าไฟสตูดิโอ เช่าไฟสปอร์ตไลท์ เช่าไฟต่อเนื่อง

เช่าไฟ เช่าไฟสปอร์ตไลท์ ไฟต่อเนื่อง ไฟสตูดิโอ

เช่าไฟสตูดิโอ เช่าไฟสปอร์ตไลท์ เช่าไฟต่อเนื่อง

เช่าไฟสตูดิโอ เช่าไฟสปอร์ตไลท์ เช่าไฟต่อเนื่อง

เช่าไฟสตูดิโอ เช่าไฟสปอร์ตไลท์ เช่าไฟต่อเนื่อง

Set 1-ไฟสปอร์ตไลท์ หลอตไฟ 1,000 วัตต์ ?จำนวน 2 โคมและไฟสตูดิโอ Flash 2 โคม ราคา 2,500 บาท

Set 2-ไฟสปอร์ตไลท์ หลอตไฟ 1,000 วัตต์ ?จำนวน 4 โคม ราคา 20,00 บาท

Tel. 08 2255 7771

 

, , ,

About ช่างถ่ายภาพ ช่างถ่ายวีดีโอ Thodsaponkorn

Comments are closed.