ถ่ายรูปรับปริญญา ม.เอเชียอาคเนย์

ช่างภาพ ถ่ายรูปรับปริญญา เอเชียอาคเนย์

ช่างภาพ ถ่ายรูปรับปริญญา เอเชียอาคเนย์

ช่างภาพ ถ่ายรูปรับปริญญา เอเชียอาคเนย์

ช่างภาพ ถ่ายรูปรับปริญญา เอเชียอาคเนย์

ช่างภาพ ถ่ายรูปรับปริญญา เอเชียอาคเนย์

ช่างภาพ ถ่ายรูปรับปริญญา เอเชียอาคเนย์

ช่างภาพ ถ่ายรูปรับปริญญา เอเชียอาคเนย์

ช่างภาพ ถ่ายรูปรับปริญญา เอเชียอาคเนย์

ช่างภาพ ถ่ายรูปรับปริญญา เอเชียอาคเนย์

081213_0953-Edit

ช่างภาพ ถ่ายรูปรับปริญญา เอเชียอาคเนย์

ช่างภาพ ถ่ายรูปรับปริญญา เอเชียอาคเนย์

ช่างภาพ ถ่ายรูปรับปริญญา เอเชียอาคเนย์

ช่างภาพ ถ่ายรูปรับปริญญา เอเชียอาคเนย์

ช่างภาพ ถ่ายรูปรับปริญญา เอเชียอาคเนย์

ช่างภาพ ถ่ายรูปรับปริญญา เอเชียอาคเนย์

ช่างภาพ ถ่ายรูปรับปริญญา เอเชียอาคเนย์

ช่างภาพ ถ่ายรูปรับปริญญา เอเชียอาคเนย์

ช่างภาพ ถ่ายรูปรับปริญญา เอเชียอาคเนย์

ช่างภาพ ถ่ายรูปรับปริญญา เอเชียอาคเนย์

ช่างภาพ ถ่ายรูปรับปริญญา เอเชียอาคเนย์

 

โดยช่างถาพ Thodsaponkorn PungPudtoo

เป็นงาน ถ่ายรูป รับปริญญา ม.เอเชียอาคเนย์ และนอกรอบ

เว็บไซต์ : http://www.73studio.com/

Tel. 082 557771

 

 

, , , , ,

About ช่างถ่ายภาพ ช่างถ่ายวีดีโอ Thodsaponkorn

Comments are closed.